MAXIMUM SNELHEID OP DE WEG IN DE ALPENLANDEN                                               

                                 
Maximum snelheden in buitenland, km/uur                                               

 Land Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde komautoweg
snelweg 
     
 Duitsland 5080
100 geen
 Frankrijk 5090
110 130
 Italië 5090
110 130
 Oostenrijk 50100
100
 130
 Zwitserland  5080
100 120
     

DUITSLAND

Wanneer ingevolge mist, regen of sneeuw de zichtbaarheid minder bedraagt dan 50 m, dan mag niet sneller dan 50 km/u gereden worden.

Een voertuig dat een ander voertuig (met pech) sleept op een autosnelweg, mag rijdt best niet sneller dan 80 30 km/u rijden. Het traject via de autosnelweg moet zo kort mogelijk gehouden worden. 

(*) Met een aanhangwagen of caravan is enkel 100 km/u toegelaten indien de banden van de aanhangwagen (caravan) niet ouder zijn dan 6 jaar en mits de gewichtsverhouding aanhangwagen (caravan) /trekkend voertuig aan bepaalde voorwaarden voldoet. Achteraan op de aanhangwagen (caravan) moet dan een snelheidsbordje 100 km aangebracht worden. Buiten die voorwaarden is de maximumsnelheid 80 km/u. Voor een 100 km. toestemming dient u met uw auto/caravan of aanhangwagencombinatie naar de TUV in Nederland. Aldaar wordt de combinatie getoetst aan de voorwaarden en krijgt u, mits aan de voorwaarden voldaan, een vergunning voor DEZE combinatie. Dus wordt de aanhangwagen/caravan of de auto verkocht dan vervalt de vergunning.

 


                                               
Aan deze vermelding kunnen geen rechten worden ontleend.                                               
Bij binnenkomst in een land staan alle snelheden op borden vermeld.                                               
Bovenstaande snelheden gelden behalve als er op borden anders is aangegeven.