SCHOOLVAKANTIES IN NEDERLAND

DIT OVERZICHT IS TOT STAND GEKOMEN DOOR SAMENWERKING MET HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS

Overzicht nationale feestdagen
RSS | http://www.minocw.nl/rss/ds-nationalefeestdagen.rss

Vakantiedata lopend schooljaar
RSS | http://www.minocw.nl/rss/ds-vakantiedatalopendschooljaar.rss

Vakantiedata voor opeenvolgend schooljaar
RSS | http://www.minocw.nl/rss/ds-vakantiedatavolgendschooljaar.rss

Vakantiespreiding in drie gebieden
RSS | http://www.minocw.nl/rss/ds-regioindeling.rss