wetgeving Duitsland


Spijkerbanden zijn algemeen verboden, zelfs voor de buitenlanders.
De voertuigen moeten, ook als ze in het buitenland zijn ingeschreven, aan de specifieke klimatologische weersomstandigheden (wat in Duitsland soms erg streekgebonden is) worden aangepast, o.a. toevoegen van antivriesmiddel voor de ruitensproeier, opleggen van winterbanden i.p.v. zomerbanden of gebruik van “all weather”-banden.
Wie bijv. niettegenstaande sneeuw- of ijstoestanden met een voertuig rijdt, uitgerust met zomerbanden, riskeert een waarschuwingsvergoeding van € 20, bij concrete verkeershinder een boete van € 40.


Het gebruik van kettingen in geval van sneeuw, hetzij op een auto, hetzij op een aanhangwagen door een auto getrokken, heeft een snelheidsbeperking van ten hoogste 50 km/u tot gevolg.

Sneeuwkettingen zijn nooit verplicht op aanhangwagens, maar zij zijn wel toegelaten wanneer het trekkende voertuig ermee mag of moet uitgerust zijn.
Motorvoertuigen met méér dan twee wielen moeten sneeuwkettingen gebruiken op plaatsen aangeduid met het bord nr 268 (blauwe schijf met het symbool van een wiel met sneeuwketting).

Bij gebruik van sneeuwkettingen is het toegelaten ze alleen te monteren op de twee wielen met drijfkracht. Bij 4 x 4 voertuigen volstaat het de kettingen te monteren op de wielen die doorgaans worden gebruikt als wielen met drijfkracht.

Het is toegelaten spikes-spiders te gebruiken in plaats van sneeuwkettingen, uiteraard onder dezelfde voorwaarden als deze die gelden voor het gebruik van sneeuwkettingen