Italië


Het gebruik van sneeuwkettingen kan op sommige wegen verplicht gesteld worden door de verkeerssignalisatie. Op dergelijke wegen mag men ook hetzij sneeuwbanden gebruiken (de 4 wielen moeten er dan mee uitgerust zijn), hetzij sneeuwkettingen.Sneeuwkettingen zijn alleen verplicht op de aangedreven wielen.4 x 4 Voertuigen zijn niet vrijgesteld van de verplichte uitrusting met sneeuwkettingen of sneeuwbanden op wegen waar sneeuwkettingen verplicht zijn gesteld (de sneeuwkettingen mogen dan gemonteerd worden, hetzij vooraan, hetzij achteraan).

Elk voertuig dat in de Aostavallei rijdt tussen 15 oktober en 15 april moet ofwel uitgerust zijn met winterbanden, ofwel aan boord sneeuwkettingen hebben.Waar sneeuwkettingen verplicht zijn mag men in de plaats daarvan ook Spikes-spider


Spijkerbanden
zijn toegestaan van 15 november tot 15 maart op voertuigen van minder dan 3,5 ton.

Voor voertuigen met spijkerbanden geldt een snelheidsbeperking tot 120 km/uur op autosnelwegen en tot 90 km/uur op de andere wegen.Alle wielen van het voertuig (evenals van een eventuele aanhangwagen) moeten van dergelijke banden voorzien zijn. Het gebruik van spatlappen is aangeraden (verplicht op de voertuigen ingeschreven in Italië).s gebruiken.